SC相模原

直近の成績

すべて
KAG 2 - 1 SAG
KAM 1 - 0 SAG
SAG 2 - 1 FUK
SAG 2 - 3 GAI
YAM 1 - 0 SAG
SAG 1 - 2 IWA
GIR 3 - 1 SAG
SAG 0 - 0 GIF
KAM 2 - 2 SAG
SAG 0 - 2 IMB
AC長野パルセイロ

直近の成績

すべて
KAT 3 - 3 PAC
PAC 0 - 3 NAR
EHI 1 - 1 PAC
TEG 0 - 2 PAC
PAC 0 - 0 FUJ
IMB 3 - 3 PAC
PAC 1 - 2 GAI
YAM 2 - 1 PAC
PAC 2 - 1 YSC
PAC 3 - 1 SAG
対戦成績
20 試合 (4 引き分け)
4 勝利数 12
2 ホーム勝利 7
2 アウェー勝利 5
直近5試合
1 勝利
1 引き分け
3 勝利
PAC 3 - 1 SAG
SAG 1 - 2 PAC
PAC 0 - 1 SAG
SAG 0 - 0 PAC
SAG 0 - 1 PAC
3 ゴール数 6
2.5得点以上の試合 2 / 5
両チームの得点 2 / 5
チーム比較
  • 攻撃
  • 守備
  • 分布
  • カード
選手比較