Tài trợ bởi

Diễn biến chính

89'
Bruno Catanhede
Thẻ vàng
81'
Gustavo Santana
Thẻ vàng
74'
Nguyễn Hữu Dũng
Thẻ vàng
69'
V. Gašpuitis
Thẻ vàng
45'
Nguyễn Trọng Hùng
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng