AFF Championship
team-logo
0 - 6
FT
team-logo
Nguyen Tien Linh 15'Hung Dung Do 43'Tan Tai Ho 55'Van Hau Doan 58'Van Toan Nguyen 82'Van Thanh Vu 90' + 1'
(HT 0-2) (FT 0-6)

Laos vs VietnamKết quả & thống kê,