Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG: Ronaldo dẫn đầu, Messi đứng đâu?

Cristiano Ronaldo Portugal 2023
(Số liệu được cập nhật vào ngày 24/03/2023)