Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a borç yanıtı

Yorum()
seskim
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün borcunun 621 milyon euro olduğunu açıklayan başkan Ali Koç'a yanıt verdi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç'un FB TV'deki açıklamalarıyla ve Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşulan mali konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gerek Sayın Ali Koç tarafından camiamıza sunulan gerekse Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklanan mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur.

"3 Temmuz kumpasını es geçti"

Sayın Ali Koç, 24 Temmuz'da, 'Camiaya Sesleniş' adlı programın başında, Kulübümüzün, '3 Temmuz Kumpası' nedeniyle 2012-2018 yılları arasında mali açıdan büyük darbe yemiş olduğunu, 2012 yılından başlayan ve sonrasında negatife doğru giden dönem zararların olduğunu isabetle ifade etti. Ancak programın devamında bu önemli tespitlerden tamamen uzaklaştı, "kötü yönetimler" ve "yanlışta ısrar" şeklinde dillendirdiği başka bir mecraya girdi ve sürekli bu yönde açıklamalar yaptı. Şu unutulmamalıdır: yirmi yıllık yönetimimde yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlılar da olmuştur. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştiraklerinin, mali yapılarında, negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ organizasyonudur. 

"Gerçek borç 429 milyon euro"

Sayın Koç sadece borçlar üzerinden bir değerlendirme yapmış ve bu yüzden mali yapıyı olduğundan daha olumsuz bir şekilde açıklamıştır. Mali uzmanlara göre Sayın Koç tarafından borçlar üzerinden yapılan açıklamada da borç durumunu olduğundan daha ağır gösteren bir yöntem izlenmiştir.ali uzmanların görüşüne uygun olarak konsolide bilançoda borç kalemleri içinde gözüken ve fakat bütçe performansı etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek borç kalemleri düşüldüğünde Kulübümüzün 31.12.2017 tarihi itibariyle gerçek borcu yani bütçe performansına etkili olan ödenmesi gereken borcu daha önceki beyanlarımda olduğu gibi 429.000.000. euro. Şunu da ifade etmek isterim ki borcumuz 429.milyon -Euro olsa da yine de çoktur.

"Futbolculara yapılan gecikmeli ödemeler bize has değil"

Yine programda sporculara gecikmiş ödemeler olduğundan bahis edildi. Sporculara, sözleşmeleri gereği yapılması lazım gelen ödemeler sözleşmelerinde yazılı ödeme esası ile yapılmaktadır. Daha açık ifadeyle, sözleşmelerde ortalama iki aylık muacceliyet şartı bulunmakta. Bu şekildeki sözleşmesel düzenlemeler yerli ve yabancı hemen hemen tüm kulüpler tarafından futbolcu sözleşmelerinde yapılmakta ve uygulanmakta. Bu uygulama kulübümüze has bir uygulama değil. Tüm futbol sektöründe yapılagelen yaygın bir uygulama şekli. Bu ödemelerin, Haziran ayına sarkmış olmasının başka bir özel nedeni bulunmamaktadır. Yeni yönetimimiz tarafından ödenmiş, sporcu ücretlerinin de güncel borç olarak mevcut borca ilave edilmesi de yanlış olmuştur.

150 milyon euro sözü

Açıklamalarından anlaşılmaktadır ki Sayın Koç, kulübe 50 milyon USD hibe edecek, buna ilave olarak kısa vadeli banka kredisi olarak 50 milyon USD yeni borç ve Factoring yolu ile 50 milyon USD yeni borç temin ederek, toplam 150 milyon USD kaynak yaratacak. Kulübün nakit akışını ve sermaye sorununu da bu şekilde çözecek. Sayın Koç'un genel kurulda benim 150 milyon Euro karşılıksız hibe vaadim üzerine söylemiş olduğu 150+1 sözünü ilerleyen yıllarda yerine getireceğimi düşünüyorum.

Kapat