18 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
competitio flag
UEFA Europa League