12 สิงหาคม ค.ศ. 2022
UEFA Europa Conference League
(AGG 4 - 4) (PEN 3 - 4)