Thai League 3 - Lower Region

位置 隊伍 +/- 積分
2 Raj Pracha Raj Pracha 5 3 1 1 5 10
3 Krabi Krabi 5 2 1 2 0 7
4 Songkhla Songkhla 5 1 2 2 -4 5
5 North Bangkok University North Bangkok University 5 1 1 3 -2 4
6 Bangkok Bangkok 5 1 1 3 -5 4