Yuan Mincheng
Yuan Mincheng
後衛 : Shenzhen FC / 中華人民共和國
出生日期 : (中華人民共和國)
身高:
182cm
體重:
70kg
腳:
-
26

Yuan Mincheng 生涯統計

總覽

2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Shenzhen FC
SFC
Shenzhen FC
11 1 0 2 0 0 0 11 990
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Shenzhen FC
SFC
Shenzhen FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
合計 12 1 0 2 0 0 0 12 1080
2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
19 2 0 1 1 0 0 19 1770
合計 19 2 0 1 1 0 0 19 1770
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
29 1 0 2 1 0 1 29 2601
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
1 0 0 1 0 0 0 1 90
合計 30 1 0 3 1 0 1 30 2691
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
14 1 0 2 0 1 1 13 1171
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
合計 15 1 0 2 0 1 1 14 1261
2017
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
3 0 0 1 0 0 2 3 150
合計 3 0 0 1 0 0 2 3 150