Yutaro Oda
Yutaro Oda
進攻球員 : Vissel Kobe / 日本
出生日期 : (日本)
身高:
181cm
體重:
70kg
腳:
-
41

Yutaro Oda

Stats overview

2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
日本
日本職
日本職業足球聯賽
Vissel Kobe
VIS
Vissel Kobe
2 1 0 0 0 2 0 0 34
日本
EMP
Emperor Cup
Vissel Kobe
VIS
Vissel Kobe
2 0 0 0 0 1 1 1 77
日本
日本職
日本職業足球聯賽杯
Vissel Kobe
VIS
Vissel Kobe
4 0 0 1 0 0 4 4 273
合計 8 1 0 1 0 3 5 5 384
2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
日本
日本職
日本職業足球聯賽
Vissel Kobe
VIS
Vissel Kobe
19 1 1 1 0 12 6 7 662
日本
日本職
日本職業足球聯賽杯
Vissel Kobe
VIS
Vissel Kobe
1 0 0 0 0 1 0 0 38
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Vissel Kobe
VIS
Vissel Kobe
3 0 0 2 0 1 1 2 212
合計 23 1 1 3 0 14 7 9 912