Trương Công Thảo
Trương Công Thảo
進攻球員 : Dak Lak / 越南
出生日期 : (越南)
身高:
-
體重:
-
腳:
-

Trương Công Thảo 生涯統計

總覽

2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 2
Phu Dong
PHU
Phu Dong
1 - - 1 - 3 - -2 -
合計 1 0 0 1 0 3 0 -2 0
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Sanna Khánh Hòa BVN FC
SAM
Sanna Khánh Hòa BVN FC
5 0 0 0 0 3 2 2 132
合計 5 0 0 0 0 3 2 2 132
2017
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Sai Gon FC
SAI
Sai Gon FC
6 0 0 1 0 3 3 3 273
合計 6 0 0 1 0 3 3 3 273
2016
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Sai Gon FC
SAI
Sai Gon FC
21 5 0 2 0 9 6 12 1264
合計 21 5 0 2 0 9 6 12 1264
2015
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
XSKT Can Tho
CAN
XSKT Can Tho
18 1 0 2 0 5 10 13 994
合計 18 1 0 2 0 5 10 13 994
2012
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
CLB Xi Mang The Vissai Ninh Binh
VNB
CLB Xi Mang The Vissai Ninh Binh
6 0 0 2 0 6 0 0 140
合計 6 0 0 2 0 6 0 0 140
2011
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
CLB Xi Mang The Vissai Ninh Binh
VNB
CLB Xi Mang The Vissai Ninh Binh
7 0 0 1 0 5 1 2 186
合計 7 0 0 1 0 5 1 2 186