Lee Ki-Hyun
Lee Ki-Hyun
門將 : Chungnam Asan FC / 南韓
出生日期 : (南韓)
身高:
192cm
體重:
84kg
腳:
-
13

Lee Ki-Hyun 生涯統計

總覽

2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
南韓
KLE
K League 2
Chungnam Asan FC
CHA
Chungnam Asan FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
合計 1 0 0 0 0 0 0 1 90
2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
南韓
KLE
K League 2
Chungnam Asan FC
CHA
Chungnam Asan FC
18 0 0 2 0 0 0 18 1620
合計 18 0 0 2 0 0 0 18 1620
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
南韓
KLE
K League 2
Chungnam Asan FC
CHA
Chungnam Asan FC
11 0 0 0 0 0 0 11 990
合計 11 0 0 0 0 0 0 11 990
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
南韓
KLE
K League 2
Bucheon FC 1995
BUC
Bucheon FC 1995
2 0 0 0 0 0 0 2 180
合計 2 0 0 0 0 0 0 2 180
2016
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
南韓
KLE
K League 2
Gyeongnam FC
GYE
Gyeongnam FC
5 0 0 0 0 0 0 5 450
合計 5 0 0 0 0 0 0 5 450
2015
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
南韓
KLE
K League 2
Bucheon FC 1995
BUC
Bucheon FC 1995
12 0 0 0 0 0 0 12 1080
合計 12 0 0 0 0 0 0 12 1080