Joël Babanda
Joël Babanda
進攻球員 : Union Sportive de Douala / 喀麥隆
出生日期 : (Yaoundé, 喀麥隆)
身高:
-
體重:
-
腳:
-

Joël Babanda

Stats overview

2011
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
非洲
非洲俱
非洲俱樂部冠軍聯賽
Cotonsport de Garoua
COT
Cotonsport de Garoua
1 1 0 0 0 0 1 1 54
合計 1 1 0 0 0 0 1 1 54