Jiang Zhe
Jiang Zhe
後衛 : Changchun Yatai FC / 中華人民共和國
出生日期 : (Dalian, 中華人民共和國)
身高:
179cm
體重:
83kg
腳:
-
16

Jiang Zhe 生涯統計

總覽

2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
9 0 1 1 0 0 3 9 733
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
2 0 0 0 0 2 0 0 56
合計 11 0 1 1 0 2 3 9 789
2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
17 0 3 4 1 2 3 15 1324
合計 17 0 3 4 1 2 3 15 1324
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
25 1 0 8 0 1 5 24 2136
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Chongqing Liangjiang Athletic FC
CLA
Chongqing Liangjiang Athletic FC
1 0 0 1 0 0 0 1 120
合計 26 1 0 9 0 1 5 25 2256
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
23 0 3 4 1 3 8 20 1825
合計 23 0 3 4 1 3 8 20 1825
2017
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
26 1 1 3 0 0 3 26 2239
合計 26 1 1 3 0 0 3 26 2239
2016
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
22 0 2 4 0 1 6 21 1752
合計 22 0 2 4 0 1 6 21 1752
2015
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
29 2 2 5 0 1 7 28 2440
合計 29 2 2 5 0 1 7 28 2440
2014
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
11 1 0 2 0 11 0 0 119
合計 11 1 0 2 0 11 0 0 119
2013
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
17 1 0 1 0 15 0 2 460
合計 17 1 0 1 0 15 0 2 460
2012
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
9 0 0 0 0 8 0 1 189
合計 9 0 0 0 0 8 0 1 189
2011
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
1 0 0 0 0 1 0 0 1
合計 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2010
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Changchun Yatai FC
YAT
Changchun Yatai FC
4 0 0 0 0 4 0 0 63
合計 4 0 0 0 0 4 0 0 63