Daiya Maekawa
Daiya Maekawa
門將 : Vissel Kobe / 日本
出生日期 : (Kobe, 日本)
身高:
191cm
體重:
86kg
腳:
1

Daiya Maekawa Matches