Zhang Linpeng
Zhang Linpeng
後衛 : Guangzhou FC / 中華人民共和國
出生日期 : (Ji'nan, 中華人民共和國)
身高:
186cm
體重:
78kg
腳:
5

Zhang Linpeng 生涯統計

總覽

2022
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
亞洲
世界盃
世界盃亞洲區外圍賽
中國
CHN
中國
4 0 0 0 0 0 0 4 360
合計 4 0 0 0 0 0 0 4 360
2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
17 1 1 2 1 0 2 17 1411
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
2 0 0 0 0 0 2 2 88
合計 19 1 1 2 1 0 4 19 1499
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
26 0 1 5 1 0 0 26 2276
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
2 1 0 0 0 0 1 2 124
亞洲
亞洲杯
亞洲杯
中國
CHN
中國
4 0 0 2 0 0 0 4 360
世界
CHI
China Cup
中國
CHN
中國
2 0 0 0 0 0 0 2 180
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
1 0 1 0 0 0 0 1 90
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
11 0 0 2 0 1 0 10 974
合計 46 1 2 9 1 1 1 45 4004
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
26 0 3 5 0 0 2 26 2319
中華人民共和國
SUP
Super Cup
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
亞洲
世界盃
世界盃亞洲區外圍賽
中國
CHN
中國
14 1 0 4 0 0 3 14 1197
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
4 0 0 2 0 0 1 4 328
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
8 0 0 1 0 0 0 8 720
合計 53 1 3 12 0 0 6 53 4654
2017
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
22 2 2 6 0 0 0 22 1980
中華人民共和國
SUP
Super Cup
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
2 0 0 0 0 0 0 2 180
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
10 0 2 3 0 0 2 10 847
合計 35 2 4 9 0 0 2 35 3097
2016
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
16 0 0 4 0 0 5 16 1308
中華人民共和國
SUP
Super Cup
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
2 0 0 0 0 0 0 2 180
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
3 0 0 1 0 0 0 3 270
合計 22 0 0 5 0 0 5 22 1848
2015
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
12 4 3 5 1 2 1 10 926
亞洲
ASI
Asian Cup Qualification
中國
CHN
中國
2 0 0 1 0 0 0 2 180
亞洲
亞洲杯
亞洲杯
中國
CHN
中國
4 0 0 1 0 0 1 4 352
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
1 0 0 0 0 0 0 1 90
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
10 0 0 1 0 0 2 10 796
世界
世界盃
世界盃錦標賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
3 0 0 0 0 0 0 3 270
合計 32 4 3 8 1 2 4 30 2614
2014
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
27 1 0 8 0 0 0 27 2430
亞洲
世界盃
世界盃亞洲區外圍賽
中國
CHN
中國
2 0 0 0 1 0 0 2 175
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
6 0 0 1 0 0 0 6 540
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
9 0 2 1 1 0 0 9 809
合計 44 1 2 10 2 0 0 44 3954
2013
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
23 4 0 5 0 0 1 23 2068
中華人民共和國
SUP
Super Cup
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
亞洲
EAF
EAFF E-1 Football Championship
中國
CHN
中國
3 0 0 0 0 0 0 3 270
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
2 0 0 2 0 0 1 2 165
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
13 0 0 2 1 0 1 13 1126
世界
世界盃
世界盃錦標賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
3 0 0 1 0 0 0 3 270
合計 45 4 0 10 1 0 3 45 3989
2012
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
21 2 0 6 1 0 2 21 1845
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
2 0 0 0 0 0 0 2 180
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
7 0 0 4 0 0 2 7 569
合計 30 2 0 10 1 0 4 30 2594
2011
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Guangzhou FC
GFC
Guangzhou FC
16 1 0 1 0 8 1 8 799
亞洲
亞洲杯
亞洲杯
中國
CHN
中國
3 1 0 2 0 0 0 3 270
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
1 0 0 0 0 1 0 0 90
合計 20 2 0 3 0 9 1 11 1159
2010
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
6 0 0 0 0 0 0 6 540
亞洲
EAF
EAFF E-1 Football Championship
中國
CHN
中國
3 0 0 0 0 0 0 3 270
亞洲
亞洲運
亞洲運動會
China PR Under 23
CHN
China PR Under 23
4 1 0 0 0 0 0 4 360
合計 13 1 0 0 0 0 0 13 1170