Trần Đình Hoàng
Trần Đình Hoàng
後衛 : SHB Da Nang FC / 越南
出生日期 : (越南)
身高:
175cm
體重:
75kg
腳:
-
66

Trần Đình Hoàng 生涯統計

總覽

2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
SHB Da Nang FC
SDN
SHB Da Nang FC
9 0 0 1 0 0 2 9 728
合計 9 0 0 1 0 0 2 9 728
2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
SHB Da Nang FC
SDN
SHB Da Nang FC
16 0 0 1 0 1 1 15 1379
合計 16 0 0 1 0 1 1 15 1379
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
25 0 0 4 0 1 0 24 2200
合計 25 0 0 4 0 1 0 24 2200
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
24 0 0 5 0 2 1 22 1999
亞洲
亞洲足
亞洲足聯杯
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
2 0 0 0 0 1 0 1 90
亞洲
世界盃
世界盃亞洲區外圍賽
越南
VIE
越南
2 0 0 0 0 0 0 2 180
合計 28 0 0 5 0 3 1 25 2269
2016
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
12 0 0 4 0 0 0 12 1080
合計 12 0 0 4 0 0 0 12 1080
2015
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
23 0 0 3 0 0 3 23 2003
合計 23 0 0 3 0 0 3 23 2003
2014
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
16 0 0 3 0 0 0 16 1440
合計 16 0 0 3 0 0 0 16 1440
2013
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
越南
V.L
V.League 1
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
17 0 0 2 0 6 2 11 1065
合計 17 0 0 2 0 6 2 11 1065
2012
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
亞洲
亞洲足
亞洲足聯杯
Song Lam Nghe An
SNA
Song Lam Nghe An
2 0 0 0 0 0 0 2 180
合計 2 0 0 0 0 0 0 2 180