Saymer Kutty Abba
Saymer Kutty Abba
中場 : Johor Darul Ta'zim FC / 馬來西亞
出生日期 : (馬來西亞)
身高:
-
體重:
-
腳:
-
5

Saymer Kutty Abba

Stats overview

2022
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
亞洲
世界盃
世界盃亞洲區外圍賽
馬來西亞
MAS
馬來西亞
5 0 0 1 0 3 0 2 239
合計 5 0 0 1 0 3 0 2 239
2021
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
馬來西亞
超級聯
超級聯賽
Johor Darul Ta'zim FC
DAR
Johor Darul Ta'zim FC
8 1 0 0 0 6 2 2 232
合計 8 1 0 0 0 6 2 2 232