Li Ang
Li Ang
後衛 : Jiangsu FC / 中華人民共和國
出生日期 : (Peixian, 中華人民共和國)
身高:
187cm
體重:
85kg
腳:
-
2

Li Ang 生涯統計

總覽

2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
18 0 1 4 0 2 1 16 1460
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
6 2 0 0 0 0 0 6 540
合計 24 2 1 4 0 2 1 22 2000
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
28 3 3 5 0 0 1 28 2518
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
2 0 0 0 0 1 0 1 106
世界
CHI
China Cup
中國
CHN
中國
1 0 0 0 0 0 0 1 90
亞洲
EAF
EAFF E-1 Football Championship
中國
CHN
中國
2 0 0 0 0 0 1 2 160
合計 33 3 3 5 0 1 2 32 2874
2018
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
29 3 0 6 0 0 1 29 2566
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
4 0 0 1 0 1 0 3 281
合計 33 3 0 7 0 1 1 32 2847
2017
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
18 1 1 9 0 1 1 17 1542
中華人民共和國
SUP
Super Cup
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
8 0 1 2 0 1 1 7 616
合計 27 1 2 11 0 2 2 25 2248
2016
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
22 2 2 3 0 1 2 21 1871
中華人民共和國
SUP
Super Cup
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
1 0 0 0 0 0 0 1 90
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
3 0 0 0 1 0 0 3 266
合計 26 2 2 3 1 1 2 25 2227
2015
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
23 3 0 7 0 1 1 22 1988
亞洲
亞洲杯
亞洲杯
中國
CHN
中國
1 0 0 0 0 1 0 0 8
合計 24 3 0 7 0 2 1 22 1996
2014
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Jiangsu FC
JSU
Jiangsu FC
27 1 0 5 0 1 0 26 2358
世界
友誼賽
友誼賽
中國
CHN
中國
1 0 0 0 0 0 1 1 65
亞洲
亞洲運
亞洲運動會
China PR Under 23
CHN
China PR Under 23
3 0 0 2 0 0 0 3 270
合計 31 1 0 7 0 1 1 30 2693