Jin Jingdao
Jin Jingdao
中場 : Shandong Luneng Taishan FC / 中華人民共和國
出生日期 : (Yanji, 中華人民共和國)
身高:
170cm
體重:
64kg
腳:
-
33

Jin Jingdao

Stats overview

2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Shandong Luneng Taishan FC
SLT
Shandong Luneng Taishan FC
15 2 2 3 0 2 5 13 1138
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Shandong Luneng Taishan FC
SLT
Shandong Luneng Taishan FC
1 0 0 0 0 1 0 0 44
合計 16 2 2 3 0 3 5 13 1182
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Shandong Luneng Taishan FC
SLT
Shandong Luneng Taishan FC
15 0 1 1 0 4 3 11 1066
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Shandong Luneng Taishan FC
SLT
Shandong Luneng Taishan FC
4 1 0 0 0 0 3 4 345
亞洲
亞洲杯
亞洲杯
中國
CHN
中國
3 0 0 1 0 1 1 2 140
亞洲
EAF
EAFF E-1 Football Championship
中國
CHN
中國
1 0 1 0 0 0 0 1 90
亞洲
亞洲聯
亞洲聯賽冠軍杯
Shandong Luneng Taishan FC
SLT
Shandong Luneng Taishan FC
8 0 4 1 0 1 3 7 682
合計 31 1 6 3 0 6 10 25 2323