Jiang Zhipeng
Jiang Zhipeng
後衛 : Shenzhen FC / 中華人民共和國
出生日期 : (中華人民共和國)
身高:
180cm
體重:
70kg
腳:
-
21

Jiang Zhipeng

Stats overview

2020
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Shenzhen FC
SFC
Shenzhen FC
18 0 0 2 0 5 5 13 1168
中華人民共和國
足總杯
足總杯
Shenzhen FC
SFC
Shenzhen FC
1 0 0 0 0 1 0 0 14
合計 19 0 0 2 0 6 5 13 1182
2019
賽事
賽事
隊伍
上陣 入球 助攻介紹 黃牌 紅牌
後備入替 後備換出 正選11人 11 上陣時間
亞洲
EAF
EAFF E-1 Football Championship
中國
CHN
中國
2 0 0 2 0 0 0 2 180
中華人民共和國
超級聯
超級聯賽
Hebei China Fortune FC
HCF
Hebei China Fortune FC
27 1 4 1 0 0 3 27 2428
合計 29 1 4 3 0 0 3 29 2608