M. 阿尔·谢西
M. 阿尔·谢西
中场 : Al Ittihad Kalba / 阿拉伯联合酋长国
生日 : (阿拉伯联合酋长国)
身高:
175cm
体重:
79kg
惯用脚:
-
14

M. 阿尔·谢西

统计

2020/2021
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
阿拉伯联合酋长国
ARA
Arabian Gulf League
Al Ittihad Kalba
KAL
Al Ittihad Kalba
6 0 0 0 0 6 0 0 55
阿拉伯联合酋长国
酋长杯
酋长杯
Al Ittihad Kalba
KAL
Al Ittihad Kalba
2 0 0 0 0 2 0 0 13
总计 8 0 0 0 0 8 0 0 68
2020
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
亚洲
亚冠
亚冠
沙亚赫
SHJ
沙亚赫
1 0 0 0 0 1 0 0 9
总计 1 0 0 0 0 1 0 0 9