G. 玻利瓦尔
G. 玻利瓦尔
中场 : - / 哥伦比亚
生日 : (Apartadó, 哥伦比亚)
哥伦比亚
身高:
182cm
体重:
85kg
惯用脚:

G. 玻利瓦尔

统计

2019
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
巴拿马
甲级联
甲级联赛
CA Independiente de La Chorrera
CAI
CA Independiente de La Chorrera
17 1 0 2 0 1 2 16 1384
中北美及加勒比海地区
中北美
中北美冠军联赛
CA Independiente de La Chorrera
CAI
CA Independiente de La Chorrera
4 0 1 0 0 0 1 4 334
中北美及加勒比海地区
CON
Concacaf League
CA Independiente de La Chorrera
CAI
CA Independiente de La Chorrera
4 0 1 0 0 0 0 4 360
总计 25 1 2 2 0 1 3 24 2078
2018/2019
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
巴拿马
甲级联
甲级联赛
CA Independiente de La Chorrera
CAI
CA Independiente de La Chorrera
34 0 0 5 0 2 7 32 2857
总计 34 0 0 5 0 2 7 32 2857

比赛