G.基尔肯尼
G.基尔肯尼
中场 : 伯恩茅斯 / 爱尔兰
生日 : (Dublin, 爱尔兰)
身高:
170cm
体重:
-
惯用脚:
26

G.基尔肯尼 生涯数据

总览

2021
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
欧洲
欧洲2
欧洲21岁以下锦标赛
Republic of Ireland Under 21
IRL
Republic of Ireland Under 21
6 0 0 0 0 4 2 2 187
总计 6 0 0 0 0 4 2 2 187
2020/2021
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
英格兰
冠军联
冠军联赛
伯恩茅斯
BOR
伯恩茅斯
1 0 0 0 0 1 0 0 0
英格兰
联赛杯
联赛杯
伯恩茅斯
BOR
伯恩茅斯
1 0 0 0 0 1 0 0 14
英格兰
足总杯
足总杯
伯恩茅斯
BOR
伯恩茅斯
2 0 0 0 0 1 0 1 103
总计 4 0 0 0 0 3 0 1 117
2019/2020
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
英格兰
联赛杯
联赛杯
伯恩茅斯
BOR
伯恩茅斯
2 0 0 0 0 0 2 2 130
总计 2 0 0 0 0 0 2 2 130
2017/2018
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
英格兰
FAY
FA Youth Cup
AFC Bournemouth FC Under 18
BOU
AFC Bournemouth FC Under 18
2 0 0 0 0 0 1 2 171
总计 2 0 0 0 0 0 1 2 171
2017
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
欧洲
UEF
UEFA U17 Championship
Republic of Ireland Under 17
IRL
Republic of Ireland Under 17
5 0 0 0 0 2 3 3 243
总计 5 0 0 0 0 2 3 3 243