Abdulla Al Baloosh
Abdulla Al Baloosh
后卫 : 迪拜胜利 / 阿拉伯联合酋长国
生日 : (阿拉伯联合酋长国)
身高:
171cm
体重:
68kg
惯用脚:
-
78

Abdulla Al Baloosh

统计

2020/2021
赛事
赛事
球队
出场 进球 助攻详情 黄牌 红牌
换上 换下 首发11人 11 出场时间
阿拉伯联合酋长国
酋长杯
酋长杯
迪拜胜利
NAS
迪拜胜利
1 0 0 0 0 0 1 1 46
阿拉伯联合酋长国
ARA
Arabian Gulf League
迪拜胜利
NAS
迪拜胜利
1 0 0 0 0 1 0 0 30
总计 2 0 0 0 0 1 1 1 76