Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
L. Wilkinson
Goal
2 - 1
88'
J. Neufville
Goal
1 - 1
84'
A. Bradley
Thẻ vàng
46'
A. Nemane
Goal
0 - 1
45' + 1'
A. Skendi
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng