Tài trợ bởi

Diễn biến chính

82'
J. Kelly
Thẻ vàng
72'
J. Mingi
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
45' + 2'
A. Massey
Thẻ vàng
38'
T. Knowles
Thẻ vàng
28'
J. Mingi
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng