Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 3'
J. Quigley
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
88'
A. Skendi
Goal
3 - 0
87'
J. Anderson
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
78'
C. Duffus
Goal
2 - 0
16'
C. Duffus
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng