Tài trợ bởi

Diễn biến chính

70'
T. Crawford
T. White
69'
J. Ponticelli
D. Angus
67'
T. White
Thẻ vàng
59'
R. Oates
J. Grey
11'
J. Reckord
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation