Tài trợ bởi

Diễn biến chính

82'
E. Durrell
D. Jarvis
68'
K. Thomas
J. Ponticelli
59'
T. Bradbury
Thẻ vàng
41'
R. Lainton
Thẻ vàng
31'
J. Davies
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng