Tài trợ bởi

Diễn biến chính

80'
J. Coley
S. Barratt
76'
B. Gerring
Thẻ vàng
55'
N. Blissett
Thẻ vàng
41'
R. Upward
Thẻ vàng
29'
J. Cook
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng