Tài trợ bởi

Diễn biến chính

83'
K. Lofthouse
Thẻ vàng
74'
S. Spasov
M. Jarvis
73'
S. Smart
T. Blair
65'
J. Casey
Thẻ vàng
61'
J. Payne
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng