Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 5'
R. Hall-Johnson
Goal
2 - 3
74'
T. Vassell
Goal
2 - 2
73'
T. Vassell
Goal
2 - 1
25'
J. McCarthy
Goal
2 - 0
3'
J. McQuoid
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng