Tài trợ bởi

Diễn biến chính

87'
C. Lemonheigh-Evans
Goal
3 - 4
62'
J. McQuoid
Goal (Pen)
3 - 3
50'
C. Murray
Goal
2 - 3
47'
A. Nemane
Goal
1 - 3
31'
C. Cooke
Goal
1 - 2
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng