Tài trợ bởi

Diễn biến chính

88'
O. Crankshaw
Goal
1 - 2
86'
B. Goodship
Thẻ vàng
81'
J. Rooney
Thẻ vàng
72'
P. Madden
Goal
1 - 1
38'
S. Shields
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng