Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
A. Robinson
Thẻ vàng
85'
B. Thomson
A. Dallas
82'
J. Donawa
Thẻ vàng
73'
C. Cooke
Joan Luque
69'
N. Cameron
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation