Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
M. Elito
A. Charles
83'
M. Buse
A. Dyer
81'
J. Osborne
J. Sbarra
69'
N. Tavares
Thẻ vàng
29'
A. Charles
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng