Tài trợ bởi

Diễn biến chính

84'
W. Hazi
Thẻ vàng
80'
F. Mechti
Thẻ vàng
75'
H. Mokhtar
Goal
1 - 1
71'
T. Lakour
Thẻ vàng
2'
A. Mammeri
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng