Tài trợ bởi

Diễn biến chính

83'
K. Cameron
Goal
6 - 1
53'
C. Lemonheigh-Evans
Goal
5 - 1
48'
A. Skendi
Goal
4 - 1
36'
A. Nemane
Goal
4 - 0
21'
C. Lee
Phản lưới nhà
3 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng