Tài trợ bởi

Diễn biến chính

84'
J. Andrews
Thẻ vàng
74'
C. Lemonheigh-Evans
Thẻ vàng
70'
J. Lewis
Thẻ vàng
56'
D. Moxey
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
50'
C. Eastmond
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng