Tài trợ bởi

Diễn biến chính

85'
A. Simpson
Goal
4 - 1
73'
D. Ajiboye
Goal
3 - 1
47'
J. Ball
Goal
2 - 1
42'
T. Sho-Silva
Goal
2 - 0
22'
R. Boot
Phản lưới nhà
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng