Tài trợ bởi

Diễn biến chính

70'
C. Eastmond
Goal
3 - 0
55'
J. Tomlinson
Thẻ vàng
42'
D. Ajiboye
Goal
2 - 0
37'
R. Milsom
Goal
1 - 0
34'
C. Miley
Thẻ đỏ
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng