Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
B. Wyatt
Thẻ vàng
90'
A. Asante
Thẻ vàng
87'
L. Mandeville
Thẻ vàng
80'
W. Evans
Thẻ vàng
39'
H. Hollis
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng