Tài trợ bởi

Diễn biến chính

88'
H. Panayiotou
T. Edser
81'
S. Minihan
T. Walker
73'
W. Collar
A. Reid
69'
K. Lyons-Foster
Thẻ vàng
57'
J. Rees
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation