Tài trợ bởi

Diễn biến chính

56'
J. Sbarra
Thẻ vàng
26'
J. Ward
Thẻ vàng
12'
R. Milsom
Thẻ vàng
7'
L. John
Thẻ vàng
6'
I. Olaofe
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation