Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
S. Laqwela
Thẻ vàng
62'
S. Phiri
Goal
1 - 0
32'
K. Myaba
Thẻ vàng
29'
D. Haoseb
Thẻ vàng
25'
K. Mohamme
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng