Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 2'
M. Shereef
M. Singh
62'
L. Ralte
Thẻ vàng
55'
M. Singh
Goal
1 - 1
51'
K. Singh
Thẻ vàng
43'
K. Singh
Phản lưới nhà
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng