Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 3'
J. Casey
Thẻ vàng
80'
K. Wootton
Goal
1 - 0
65'
K. Wootton
Thẻ vàng
42'
B. Dempsey
Thẻ vàng
41'
Ruben Rodrigues
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng