Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
J. Andrews
G. Warren
87'
C. Miller
R. Brindley
76'
J. O'Brien
E. Boldewijn
37'
K. Wootton
Thẻ vàng
12'
K. Cameron
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng