Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
G. González
S. Homma
77'
Víctor Ibáñez
Phản lưới nhà
0 - 2
58'
T. Yamada
Thẻ vàng
56'
Y. Takagi
Goal
0 - 1
25'
R. Handa
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng