Tài trợ bởi

Diễn biến chính

65'
I. Parry
Thẻ vàng
53'
N. Blissett
Goal
4 - 0
49'
D. Orsi-Dadomo
Goal (Pen)
3 - 0
38'
J. Coley
Goal
2 - 0
5'
R. Upward
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng